کلمات کره ای(۲۰)

سلااام بچه ها 😊 حالتون چطوره؟ امروزم قراره یه سری کلمه کره ای جدید یاد بگیریم. آماده اید؟ 👇

나쁘다 = بد بودن

바쁘다 = مشغول بودن

예쁘다 = زیبا، زیبا بودن

꽃 = گُل

빵 = نان

방 = اتاق

빨리 = سریع، به سرعت

똑똑하다 = باهوش، هوشمند

뚱뚱하다 = چاق

좋아하다 = دوست داشتن

싫어하다 = دوست نداشتن

اینم از کلمات امروز 😊سعی کردم اونایی که یه شباهتی با هم دارن و معمولا قاتی میشن رو بگم که تفاوتشون دیده بشه👀👌 برید تمرین کنید تا جلسه بعد خدانگهدار 😎

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید