کلمات کره ای(۱۶)

سلااام بچه ها 😊👋  کلمات درس قبل رو یاد گرفتین؟ بریم سراغ ست کلمات امروز 😎👇

یه سری ازکلمات این درس در واقع همون کلمه انگلیسی هستن که کره ای طور تلفظ میشن (کلماتی که وارد زبان کره ای شده، مثل خودمون که مثلا تلویزیون یا رادیو کلمات انگلیسی بوده که ما هم با یکم تغییرات تلفظ ازشون استفاده میکنیم)

돼지 = خوک

코 = بینی

( 코 피 = خونریزی بینی، خون دماغ) = > 
코 ( بینی) + 피 (خون)

커피 = قهوه

휴지 = دستمال توالت

토마토 = گوجه فرنگی

케이크 = کیک

카메라 = دوربین

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید