کلمات کره ای(۱۲)

سلااام بچه ها 😎 حالتون چطوره؟ امروزم میخوایم یه سری کلمات کره ای جدید یاد بگیریم. پس سریع شروع میکنیم 😊

! 어머나 = وای خدای من

너무 = زیاد، خیلی

머리 = سر، مو 

이마 = پیشانی

나무 = درخت

나라 = کشور، سرزمین

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید