دستور زبان کره ای(۴)(에-)

سلام بچه ها، خوبید؟ امروز میخوایم با یه نشانگر دیگه آشنا بشیم. این نشانگر برای مکان ها و نشون دادن مقصد استفاده میشه.

اول کلمات مهم امروز رو یاد بگیریم تا بعدش بریم سراغ یه مکالمه کوتاه و یاد بگیریم چطور باید از این نشانگر استفاده کنیم.

کلمات مهم این درس :

씨 = وقتی کنار یه اسم بیاد یعنی آقا/خانم. مثلا 투이 씨 یعنی خانم توئی.

어디= کجا

가다=رفتن

시장= بازار

공원=پارک

도서관=کتابخانه

서점=کتابفروشی

생일=تولد

잔치=جشن

식당=رستوران، غذاخوری

오늘=امروز

학교= مدرسه

집=خانه

به این مکالمه دقت کنید :

투이 씨, 어디에 가요? (۱
 시장에 가요. (۲
치엔 씨는 어디에 가요? (۲
저는 공원에 가요. (۱

خب، نکته چی بود ؟ بله، نکته 에 بود. پس وقتی میخواید مقصد رو بگید یا در مورد مکان صحبت کنید، یا جایی که میخواید برید، از این نشانگر استفاده میکنید. کاربرد دیگه هم داره که در دروس آینده یاد میگیرید.

.도서관에 가요

من به کتابخانه میروم.

.서점에 가요

من به کتابفروشی میروم.

.생일 잔치에 가요

من به جشن تولد میروم.

?가: 어디에 가요

کجا میری؟
나: 식당에 가요

به رستوران(غذاخوری) میرم.

 .타완 씨는 오늘 학교에 가요

تاوان امروز به مدرسه میرود.

.로라 씨는 집에 가요

لورا به خانه میرود.

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید