دستور زبان کره ای(۲۷)

سلاام بچه ها 😎 حالتون چطوره؟ امروز میخوایم ادامه درس جلسه قبل رو بگیم که در مورد منفی کردن فعل های کره ای بود.

اول یه نکته رو میگم که اگر بلد نیستین در جریان باشین ، اگرم میدونید که یادآوری میشه، بعدش میریم سراغ منفی کردن.

하다 یعنی انجام دادن، یه سری از فعل ها هم هستن که مصدر 하다 دارن، مثل : 행복하다 ، که اگر دقت کنید میبینید که در واقع از یک اسم و 하다 درست شده :

행복 = شادی، خوشحالی
행복하다 = شاد بودن، خوشحال بودن

운동 = ورزش، تمرین
운동하다 = ورزش کردن

공부 = مطالعه
공부하다 = مطالعه کردن

که بعد میتونیم تبدیلش کنیم به : 
행복해요  
공부해요
운동해요

حالا اینجور فعل ها رو وقتی بخوایم با 안 منفی کنیم چکار میکنیم؟ 

안 میاد میشینه بین اسم و 하다 .

행복 안 해요  
운동 안 해요  
공부 안 해요

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید