دستور زبان کره ای(۱۳)

سلااام بچه ها 😎 امروز یه درس خیلی ساده داریم. یادتونه قبلا در مورد 입니다صحبت کردیم. حالا امروز میخوایم یاد بگیریم چطور میتونیم این جمله رو منفی کنیم. مثلا اگر کسی پرسید شما فلانی هستید؟ و ما اون فرد مورد نظر نبودیم چطور بگیم که نه ما اون شخص نیستیم.

? 김민수 입니까 / کیم مین سو هستی؟

.아니오, 저는 김민수가 아닙니다 / نه، من کیم مین سو نیستم.

پس برای منفی کردن 입니다 باید از 아닙니다 استفاده کنید.

به 김민수가 دقت کردین؟

حالا یه نکته:

برای منفی کردن، اگر اسم ما به یکی از حروف بی صدا ختم میشه، بعد از اسم از 이 و اگر به یکی از حروف صدادار ختم میشه از 가 استفاده میکنیم.

.앤디 씨는 한국 사람 입니다 / اندی کره ای است(ملیت کره ای)

.앤디 씨는 한국 사람이 아닙니다 / اندی کره ای نیست.

به 사람이 دقت کردین؟

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید