آموزش الفبای کره ای(ㅏ,ㅑ)

سلام دوستان، ببینید چی براتون آوردم !! شروع حروف صدادار. 😂 امروز دو تا حرف آسون داریم. هم نوشتنشون آسونه و هم صداشون.

با اولین حرف امروز شروع میکنیم .

خیلی راحته مگه نه؟ 😉 این حرف صدای ” آ / اَ ” رو داره، نه خیلی “آآآآآ” هس نه خیلی ” اَاَاَاَاَ ” . چنتا مثال بشنوید تا بهتر متوجه بشین.

말 :

아니요 :

아이 :

알았어 :

بریم سراغ حرف بعدی.

حرف بعدی یه دندونه بیشتر داره 😄

این حرف صدای ” یا ” میده.

야 :

분야 :

양 :

نکته مهم این که، همونطور که قبلا گفتم، حروف صدادار تنها نمیان و با حروف بی صدا باید ترکیب بشن. حالا این ترکیب میتونه اینجوری باشه :

ㅁ + ㅏ = 마

که صداش تقریبا میشه ” ما” . و یا اینکه شما میخواید از همین صدای “آ /اَ” استفاده کنید که در این صورت بازم باید با یک حرف بی صدا ترکیب بشه، پس اونو با یک حرف بی صدا ترکیب میکنیم که خودش صدا نداشته باشه.

ㅇ + ㅏ = 아

که صدای “آ/اَ” رو داره .

تا جلسه بعد خدانگهدار 😊

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید