آموزش الفبای کره ای(نکته)

سلاااام، من اومدم با دو تا نکته مهم 😊😊 خوب دقت کنید.

یادتونه حرف “ㅅ ”  که یاد گرفتین؟ گفتیم صدای “س” میده و اگر آخر بیاد صدای “ت”.

حالا باید بگم که این همه ماجرا نبود، این حرف اگر با چنتا از حروف صدادار خاص بیاد صدای “ش” میده .

اینا اون حرفای صدا دار خاص هستن که اگر با شیئوت بیان صدای “ش” میده، یادشون بگیرید. 👆👆👆

در حالی که اگر همین شیئوت با بقیه حروف صدادار بیاد همونطور که گفتیم صدای “س” میده. ببینید : 👇👇👇

خب، این نکته اولمون بود. بریم سراغ نکته دوم :

ㅅ اگر قبل از ㅎ بیاد، صدای “ت” میده. مثال رو ببینید :

اینم از دوتا نکته امروزمون 😊😊 یاد گرفتین؟ تاجلسه بعد خدانگهدار 😎

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید