کلمات کره ای(۱۵)

سلااام بچه ها 😎👋 حالتون چطوره؟😊 امروزم یه ست کلمه دیگه داریم که میخوایم یاد بگیریم. این شما و این هم کلمات کره ای :  😂

봄 = بهار

강 = رودخانه

서울 = سئول

고양이 = گربه

강아지 = توله سگ، پاپی

새 = پرنده

개 = سگ

게 = خرچنگ

노래 = آهنگ

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید