کلمات کره ای (۳۰)

سلااام بچه ها حالتون چطوره؟ امروزم میخوایم یه مکالمه دیگه رو تمرین کنیم. آماده اید؟😉

مکالمه کره ای

-الو؟

-الو؟ سوکیونگ. منم!

-شما؟

-منم، جیمین. چطوری؟

-آها جیمین ، من خوبم تو چطوری؟

-منم خوبم، من به زودی ازدواج میکنم برای همین این روزا خیلی سرم شلوغه.

-واقعا؟ تبریک میگم.

-ممنون

-کی ازدواج میکنی؟

-ماه آینده ازدواج میکنم. با جویون بیاید (به مراسم عروسی)

-باشه.متوجه شدم.

-پس بعدا میبینمت .من رفتم.

-باشه. میبینمت.

(طبق معمول میدونید که ترجمه ها ممکنه همش کلمه به کلمه نباشه و مفهومی باشه)

پست های مرتبط