دستور زبان کره ای(۵)(에)

سلااام بچه ها، خوبید؟ درس قبلی دستور زبان بهتون گفتم که 에 کاربرد دیگه ای هم داره. حالا امروز قراره بیشتر با این نشانگر آشنا بشیم.

طبق روال همیشه، باید کلمه های مهم این درس رو یاد بگیریم.

کلمات مهم این درس :

책= کتاب

교실=کلاس

책상=میزتحریر

아니요= نه

가방=کیف

침대=تخت خواب

یکی دیگه از جاهایی که از این نشانگر استفاده میشه اینجاست :

?책이 어디에 있어요-
.책이 교실에 있어요–
?책상 위에 있어요-
.아니요, 책상 위에 없어요. 가방 안에 있어요—

در کنار مکان، و در کنار جهت(برای توصیف مکان یک چیز) به کار رفته.

در مورد 있어요 و 없어요، {به معنی بودن(هستن) و نبودن(نیستن)} وجود داشتن یا نداشتن رو بررسی میکنن. و از مصدرهای رو به رو گرفته شدن => 있다 / 없다

?가: 가방이 어디에 있어요

کیف کجاست؟


나: 침대 위에 있어요

روی تخت خواب است

?가: 투이 씨가 집에 있어요

آیا توئی(اسم یک نفر هست) در خانه است؟


나: 아니요, 집에 없어요. 학교에 있어요

نه، او خانه نیست، در مدرسه است.

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید