دستور زبان کره ای(۳۹)

سلام بچه ها 😎 امروز میخوام بقیه درس جلسه قبل رو بگم. پس اگر هنوز درس ۳۸ رو نخوندین اول برید سراغ اون و بعد برگردید اینجا 😊

دیدین ما ساعت ها رو ۲ مدل میگیم؟ مثلا میتونیم بگیم یازده و سی دقیقه، هم میتونیم بگیم یازده ونیم. زبان کره ای هم همچین چیزی رو داره. اونا به جای “نیم” میگن 반.

۱:۳۰ میشه 한시반

حالا اگر بخوایم مشخص کنیم که مثلا وقتی یکی میگه ساعت ۴ هست ، منظورش ۴ عصره یا ۴ صبح، باید اینجوری بگیم :

قبل از ظهر : 오전

بعد از ظهر : 오후

توجه داشته باشید که این دوتا کلمه هر موقع که بخواد استفاده بشه، قبل از ساعت قرار میگیره :

ساعت ۱۸ (۶ عصر) میشه 오후 여섯시

دیدین تو فارسی مثلا میگیم ده دقیقه مونده به ۱۲ ؟ یا مثلا میگیم ۲۰ دقیقه گذشته از ۴، حالا تو کره ایم همچین چیزی رو داریم :

۲:۵۰ میشه 세 시 십분전에 که عبارت 세 시 میشه ساعت سه و 십분 میشه ده دقیقه، 전에 یعنی قبل، پس با هم دیگه میشه ده دقیقه قبل از ۳ یا به عبارتی ده دقیقه مونده به ۳.

۲:۲۰ میشه 두 시 이십 분 후에 که عبارت 두 시 میشه ساعت دو و 이십 분 میشه بیست دقیقه، 후에 یعنی بعد، پس با هم دیگه میشه بیست دقیقه بعد از ۲ یا به عبارتی ۲۰ دقیقه گذشته از ۲.

پست های مرتبط