دستور زبان کره ای(۳۳)

سلااام بچه ها 😎 حالتون چطوره؟ چه خبر؟ امروز میخوایم یک گرامر یا همون دستور زبان کره ای مهم رو یاد بگیریم. اگه گفتین در مورد چیه؟ 😊 این شماااا و این هم روش ساخت زمان آینده افعال کره ای 😎😂👇

برای ساختن زمان آینده در زبان کره ای طبق معمول ما دو حالت داریم که یکیش میشه زمانی که ریشه فعل به حرف صدادار ختم بشه یا حرف بیصدا.

اگر ریشه فعل به یک حرف صدادار و یا حرف ㄹ ختم بشه :

거예요 – + ریشه فعل

مثال میزنم :

가다 = ریشه فعل رو جدا میکنیم میشه 가.

가 به یک حرف صدادار ختم میشه پس باید از این روش استفاده کنیم : 가 + -ㄹ 거예요 = 갈거예요 = خواهم رفت

만나다 = ریشه رو جدا میکنیم میشه 만나 ، که به یک حرف صدادار ختم میشه پس از این روش استفاده میکنیم :

만나 + -ㄹ 거예요 = 만날거예요

اگر ریشه فعل به یک حرف بیصدا ختم بشه :

을 거예요 + ریشه فعل

مثال :

먹다 ریشه فعل رو جدا میکنیم ، میشه : 먹 که به یک حرف بیصدا ختم شده پس از روش دوم باید استفاده بشه :

먹다 + 을 거예요 = 먹을거예요

받다 ریشه فعل رو جدا میکنیم میشه 받 که به یه حرف بیصدا ختم شده، پس :

받다 + 을 거예요 = 받을거예요

اینا قواعد کلی ساخت افعال زمان آینده در زبان کره ای بود. امیدوارم یاد گرفته باشید 😊👋

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید