دستور زبان کره ای(۲۵)(واحد شمارش)

سلااام بچه ها 😎 امروز میخوایم با واحد های شمارش کره ای آشنا بشیم و ببینیم چطور باید ازشون استفاده کنیم. در زبان کره ای اینجوریه که اول اسم میاد (مثلا سیب)، بعد تعداد و در آخر واحد شمارش میاد.

واحد ها :

개 => واحد شمارش اشیا

마리 => واحد شمارش حیوانات

잔 => واحد شمارش نوشیدنی

병 => واحد شمارش بطری

장 => واحد شمارش کاغذ

권 = واحد شمارش کتاب

켤레 => واحد شمارش کفش

대 => واحد شمارش ماشین، خانه، تلویزیون، یخچال

مثال :

책 세 권 = سه کتاب (سه جلد کتاب) => کتاب(اسم)+ سه(تعداد) + جلد(واحد شمارش)

구두 두켤레 = دو جفت کفش

냉장고 네 대 = چهار دستگاه یخچال

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید