دستور زبان کره ای(۲۴)(으로/로)

سلااام بچه ها 😎دستور زبان امروزم ادامه درسای قبل هست.

یکی دیگه از زمانایی که از 으)로) استفاده میکنیم، موقعی هست که میخواید از بین چنتا چیز یکی رو انتخاب کنید. (حالت انتخاب از بین چند گزینه)

مثال رو ببینید :

پیشخدمت : 
؟무슨 맛으로 드릴까요 = چه طعمی را میخواهید؟

مشتری ۱ : 
딸기 맛으로 주세요 = لطفا طعم توت فرنگی را بدهید ( با طعم توت فرنگی میخوام)

مشتری ۲ :

오렌지 맛으로 주세요 = لطفا طعم پرتقالی را بدهید (با طعم پرتقالی میخوام)

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید