دانستنی های کره(۵)

سلام، خوبید بچه ها؟ 😎 تو دانستنی های قبلی در مورد چرخه ۶۰ ساله تقویم چینی گفتیم، حالا میخوایم یکم در موردش بیشتر بدونیم.

چرخه ۶۰ ساله

با نام چرخه ی  ریشه-شاخه هم شناخته میشود 👀 چرخه تقویم شصت ساله چینی، بر اساس ترکیبی از چرخه ده ریشه آسمانی(بهشتی) و دوازده شاخه زمینی است. هر سال، به وسیله جفتی از ریشه و ساقه نامگذاری میشود. سال جیا زی(جیا از ریشه های آسمانی و زی از شاخه های زمینی) شروع دوره این چرخه است. جیا زی بعدی، ۶۰ سال بعد خواهد بود. اگر مردم بتوانند تا جیا زی بعدی زنده بمانند(شصت سال را رد کنند) خوشبخت میشوند. بنابراین، این چرخه شصت ساله، “جیا زی” نیز نامیده میشود. ده ریشه شامل : Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren وGui و دوازده شاخه شامل Zi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, You, Xu و Hai میشود.

در حال حاضر، از این تقویم فقط برای شمارش روز و ماه و سال استفاده نمیشود بلکه برای طالع بینی چینی نیز استفاده میگردد.

اینم جدول این چرخه ۶۰ ساله :

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
Jia-ZiYi-ChouBing-YinDing-MaoWu-ChenJi-SiGeng-WuXin-WeiRen-ShenGui-You
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
Jia-XuYi-haiBing-ZiDing-ChouWu-YinJi-MaoGeng-ChenXin-SiRen-WuGui-Wei
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
Jia-ShenYi-YouBing-XuDing-HaiWu-ZiJi-ChouGeng-YinXin-MaoRen-ChenGui-Si
۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰
Jia-WuYi-WeiBing-ShenDing-YouWu-XuJi-HaiGeng-ZiXin-ChouRen-YinGui-Mao
۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰
Jia-ChenYi-SiBing-WuDing-WeiWu-ShenJi-YouGeng-XuXin-HaiRen-ZiGui-Chou
۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰
Jia-YinYi-MaoBing-ChenDing-SiWu-WuJi-WeiGeng-ShenXin-YouRen-XuGui-Hai

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید