آموزش الفبای کره ای(ㅔ،ㅖ)

دوباره سلام 😊 درس داریم چه درسی 😎 درس امروز خیلی آسونه فقط ممکنه یه سوالی براتون پیش بیاد و اینکه با درس جلسه قبل قاطی کنید. نگران نباشید، درس بعدی تفاوتش گفته میشه. شروع کنیم؟ 👈

ایشون اولین حرف امروز هستن که یاد میگیریم که با سه حرکت نوشته میشه. چه صدایی داره؟ صدای “اِ” کوتاه یا به عبارتی “e”.

بریم سراغ مثال :

가게 :

네 :

어제 :

주세요 :

بریم سراغ حرف بعدی.

شبیه حرف قبلیه فقط یه دندونه بیشتر داره 😃 صدای “یِ” یا به عبارتی “ye” داره.
بریم سراغ مثال :
계 :

계란 :

병폐 :

예 :

예쁜 :

تا جلسه بعد خدانگهدار  😊👋

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید