آموزش الفبای کره ای(ㅆ،ㅉ)

سلاااام حالتون چطوره؟ 😎 خوبید؟ با حرفای قبلی که یاد گرفتین چطورین؟ یه خبر خوب دارم براتون. امروز حروف بی صدا تموم میشه 💃✌ از جلسات بعدی حروف صدا دار رو شروع میکنیم. و بعدش دیگه خودتون میتونید کلمه ها رو بخونید، چی بهتر از این ؟  😉 خب امروزم از همون حروف بی صدایی میخوایم یاد بگیریم که دوتایی هستن.

اولین حرف امروز اسمش “سانگ شیئوت” هست. صداییم که داره میشه گفت تقریبا مثل همون شیئوت هست. صدای “س” داره البته یکم مشدد. و وقتیم که آخر کلمه(آخر سیلاب) بیاد صدای “ت” داره. اینم قیافش :

مثال ها رو هم گوش کنید تا بیشتر متوجه بشید.

쓰다 :

왔어 :

있다 :

خب، بریم سراغ حرف بعدی.

حرف بعدی اسمش “سانگ چیئوت” هست و صدای “ج” مشدد داره و وقتیم که آخر بیاد صدای “ت” میده.

진짜 :

짜다 :

찌 :

حروف بی صدا تموم شد 😎 یاد گرفتین همشو؟

تا جلسه بعد خدانگهدار 👋

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید